Chayenne Évora zit op de Dr M Polanoschool in Rotterdam.
Zij gaat voordragen uit “Spijt” van Carrie Slee.

Gerelateerde projecten