De Nationale LeesVertelwedstrijd

De Nationale LeesVertelwedstrijd is een gratis talentenjacht, speciaal voor dove en slechthorende kinderen, waarbij de kinderen een passage uit een boek in gebarentaal (NGT) mogen navertellen. Dit boek mag niet verfilmd zijn.

Sinds 1998 is dit evenement voor veel dove kinderen een belangrijke dag in het jaar. Wekenlang, zo niet maanden, leven de kinderen naar de dag toe waarop zij (weer) mogen schitteren op het podium. Hun supporters – ouders, leerkrachten, begeleiders, medeleerlingen, vriendjes en vriendinnetjes, broertjes en zusjes, winnaars van de voorgaande LeesVertelwedstrijden en belangstellenden – komen uit alle windstreken om hun favoriet te aanschouwen.

De Nationale LeesVertelwedstrijd is een evenement voor jong en oud. Maar wel een evenement waar ieder zich weer even kind voelt.

125Procent

125Procent is sinds 2016 de uitvoerend producent van de Nationale LeesVertelwedstrijd. 125Procent is een innovatief project- en communicatiebureau met passie voor maatschappelijke thema’s. 125Procent combineert deze thema’s met creativiteit, kwaliteit en een professionele aanpak. 125Procent levert altijd ‘projecten met meerwaarde’, voor de klant én voor de maatschappij.

125Procent heeft ruime ervaring in kinder- en jongerenprojecten, campagnes, filmproducties, social media, radio, print, evenementen, serious games, voorlichtingscampagnes en educatieve participatieprojecten. Zij vinden het belangrijk om de doelgroep te laten participeren en meedenken. Daarvoor hebben zij ook een klankbordgroep van dove jongeren die ze inzetten bij evenementen zoals MuteSounds, maar nu ook bij de Nationale LeesVertelwedstrijd.

Mogelijk kennen jullie 125Procent via het MuteSounds festival. 125Procent geniet ervan om dit soort evenementen te mogen organiseren en neer te zetten, waarbij succesfactoren behouden blijven maar wel een nieuw tintje krijgen.

Team_kleiner

Stichting Woord & Gebaar

Woord & Gebaar is het enige onafhankelijke, landelijke dovenblad van Nederland van de gelijknamige stichting ‘Stichting Woord & Gebaar”. Het informeert over nieuws en wetenswaardigheden die binnen de dovenwereld van belang zijn, bijvoorbeeld over de Nederlandse Gebarentaal (NGT) of over cochleaire implantaten (CI). Daarnaast brengt het blad uitgebreide achtergrondverhalen, interviews met (ervarings)deskundigen, verslagen van activiteiten, inspirerende columns, heeft het een jongerenrubriek en attendeert het op allerhande evenementen. Alles met nadruk vanuit een positieve visie op doofheid.

Stichting Woord en Gebaar neemt verschillende evenementen onder haar hoede. Zo organiseert de stichting tweejaarlijks een symposium en een fotowedstrijd. De Nationale Leesvertelwedstrijd is een evenement dat jaarlijks terugkeert en speciaal voor dove en zwaar slechthorende kinderen wordt gehouden om de leesbevordering onder deze doelgroep te stimuleren.