De Nationale LeesVertelwedstrijd

De Nationale LeesVertelwedstrijd is een gratis talentenjacht voor dove en slechthorende kinderen. Tijdens de wedstrijd, die begint met schoolfinales en eindigt met een grote landelijke finale, dragen kinderen een passage voor uit hun favoriete boek. Dat doen ze in de Nederlandse Gebarentaal (NGT). Door deel te nemen aan de LeesVertelwedstrijd worden deelnemers, en hun klasgenootjes, op een leuke en uitdagende manier gestimuleerd om hun leesvaardigheid én hun gebarentaalvaardigheid te verbeteren.

Sinds 1998 is dit evenement voor veel dove kinderen een belangrijke dag in het jaar. Maandenlang leven de kinderen toe naar de dag waarop zij (weer) mogen schitteren op het podium. Hun supporters – ouders, leerkrachten, begeleiders, medeleerlingen, vriendjes en vriendinnetjes, broertjes en zusjes, winnaars van de voorgaande LeesVertelwedstrijden en belangstellenden – komen uit alle windstreken om hun favoriet te aanschouwen. Op geen enkel ander evenement wordt het talent van dove en slechthorende kinderen zo groots gevierd!

Wil je een keer komen kijken? Volg ons op Facebook om op de hoogte te blijven!

125Procent

125Procent is sinds 2016 de uitvoerend producent van de Nationale LeesVertelwedstrijd. 125Procent is een innovatief project- en communicatiebureau met passie voor maatschappelijke vraagstukken. Ze ontwikkelen inspirerende festivals, effectieve jongerencampagnes en innovatieve participatieprojecten, in intensieve samenwerking met de doelgroep.

Naast de Nationale LeesVertelwedstrijd is 125Procent ook uitvoerend producent van het MuteSounds Festival, een jaarlijks cultureel festival voor doven, slechthorenden en horenden. Ook is 125Procent betrokken bij de organisatie van WereldDovenDag. Bij het organiseren van evenementen voor de Nederlandse dovengemeenschap werkt 125Procent intensief samen met mensen uit de doelgroep.

Woord&Gebaar

Stichting Woord & Gebaar is uitgever van het enige onafhankelijke, landelijke dovenblad van Nederland. Het informeert over nieuws en wetenswaardigheden die binnen de dovenwereld van belang zijn, bijvoorbeeld over de Nederlandse Gebarentaal (NGT) of over cochleaire implantaten (CI). Daarnaast brengt het blad uitgebreide achtergrondverhalen, interviews met (ervarings)deskundigen, verslagen van activiteiten en inspirerende columns. Ook heeft het blad een jongerenrubriek en attendeert het op allerhande evenementen. Alles met nadruk vanuit een positieve visie op doofheid.

Naast de Nationale LeesVertelwedstrijd organiseert de stichting nog verschillende andere evenementen voor de Nederlandse dovengemeenschap.