De Nationale LeesVertelwedstrijd

De Nationale LeesVertelwedstrijd is een gratis talentenjacht voor dove en slechthorende kinderen. Tijdens de wedstrijd, die begint met schoolfinales en eindigt met een grote landelijke finale, dragen kinderen een passage voor uit hun favoriete boek. Dat doen ze in de Nederlandse Gebarentaal (NGT). Door deel te nemen aan de LeesVertelwedstrijd worden deelnemers, en hun klasgenootjes, op een leuke en uitdagende manier gestimuleerd om hun leesvaardigheid én hun gebarentaalvaardigheid te verbeteren.

Sinds 1998 is dit evenement voor veel dove kinderen een belangrijke dag in het jaar. Maandenlang leven de kinderen toe naar de dag waarop zij (weer) mogen schitteren op het podium. Hun supporters – ouders, leerkrachten, begeleiders, medeleerlingen, vriendjes en vriendinnetjes, broertjes en zusjes, winnaars van de voorgaande LeesVertelwedstrijden en belangstellenden – komen uit alle windstreken om hun favoriet te aanschouwen. Op geen enkel ander evenement wordt het talent van dove en slechthorende kinderen zo groots gevierd!

Wil je een keer komen kijken? Volg ons op Facebook  of Instagram om op de hoogte te blijven!

TYD

TYD gelooft sterk in het belang van inclusiviteit en communicatie voor iedereen. TYD vervult een belangrijke rol in het overbruggen van de kloof tussen horenden en doven door het middel van hun aanbod van gebarencursussen en lessen in de Nederlandse Gebarentaal (NGT). Door middel van een geavanceerd online platform met een innovatieve videomodule kunnen mensen ook naast fysieke gebarencursussen en workshops thuis aan de slag met gebaren, grammatica en dovencultuur.

Sinds oktober 2023 is TYD de drijvende kracht achter de productie van de LeesVertelwedstrijd. Het organiseren van dit geweldige evenement is een grote prestatie voor TYD, die hier met veel inzet en toewijding aan heeft gewerkt. TYD streeft ernaar niet alleen een pioniersrol te vervullen in het onderwijzen van gebarentaal, maar ook voorop te lopen in het bevorderen van creatieve expressie binnen de dovengemeenschap. TYD wil deelnemers in de schijnwerpers plaatsen, waarbij zij de kans krijgen om hun talenten te tonen en een gezicht te geven aan de diversiteit en rijkdom van zowel de gebarentaal als dovencultuur.

Woord&Gebaar

Stichting Woord & Gebaar (een ANBI erkende organisatie opgericht in 1995) is uitgever van het enige onafhankelijke, landelijke dovenblad van Nederland.

Een team van redactionele medewerkers (doof en horend) en fotografen realiseren met veel enthousiasme samen met de hoofdredactie en de vormgever 6x per jaar een prachtig en interessant tijdschrift in full colour, waarin de dove en zwaar slechthorende mens en het doof-zijn centraal staat. Woord en Gebaar laat je elke 2 maanden genieten van prachtige verhalen en inspirerende columns. De vertellers zijn doof, doofblind of zwaar slechthorend, of hebben dove ouders of een doof kind, broertje of zusje.  Ze vertellen over hun werk of studie, hun gezin, de opvoeding, sport, zorg, hun relaties, hun passies, hun verwachtingen, hun leven in de horende wereld of in het buitenland. Ook lees je over de dovengemeenschap, haar cultuur en haar geschiedenis en natuurlijk over de Nederlandse Gebarentaal. Alles met nadruk vanuit een positieve visie op doofheid.

Woord en Gebaar laat de empowerment van de dove community zien.

Website:          www.woordengebaar.nl

Facebook:         woordengebaaronline

E-mail:            info@woordengebaar.nl